Algemene voorwaarden Klantenkaart

1.  Algemeen.
De ze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het aanvragen, het in bezit hebben en het gebruiken van de Groencentrum Hoogeveen klantenkaart.

Het Groencentrum Hoogeveen klantenkaart - programma wordt uitgevoerd door Groencentrum Hoogeveen te Hoogeveen.
De houder van de Groencentrum Hoogeveen klantenkaart heeft bij het invullen van het aanvraagformulier op internet, kennis kunnen nemen van deze algemene voorwaarden en heeft deze geaccordeerd op het registratiescherm.
Dit betekent dat de klantenkaarthouder akkoord is gegaan met deze algemene voorwaarden.

2. Aanvragen.
Ieder natuurlijk persoon boven de 18 jaar kan een Groencentrum Hoogeveen klantenkaart aanvragen, door de kaart op te halen bij de kassa van ons tuincentrum en deze te registreren via onze website. (www.groencentrumhoogeveen.nl).
Verder is het mogelijk voor de mensen die geen internet hebben zich aan te melden bij de kassa van Groencentrum Hoogeveen. De aanvraag wordt door Groencentrum Hoogeveen beoordeeld en kan zonder opgaaf van reden worden geweigerd.
De Groencentrum Hoogeveen klantenkaart is meteen te gebruiken.

3. Mogelijkheden.
De Groencentrum Hoogeveen klantenkaart biedt op vertoon bij de kassa, de pashouder voordeel bij aankopen. Deze voordelen worden door Groencentrum Hoogeveen bepaald. Voor klantenkaarthouders kunnen speciale acties en activiteiten georganiseerd worden. Deze acties en activiteiten zijn alleen voor klantenkaarthouders. Als kaarthouder kunt u profiteren van voorverkopen en wordt u eerder op de hoogte gebracht van opruimingen.
De voordelen van de Groencentrum Hoogeveen klantenkaart krijgt u alleen op vertoon van deze kaart bij de kassa. De kaart moet u overhandigen aan de caissièr(e) voordat u heeft afgerekend. Kortingen kunnen niet achteraf verrekend worden. Punten kunnen niet achteraf worden bijgeschreven.

4. Eigendom van de Groencentrum Hoogeveen klantenkaart.
De Groencentrum Hoogeveen klantenkaart blijft eigendom van Groencentrum Hoogeveen. De klantenkaart is strikt persoonlijk, de klantenkaart mag niet uitgeleend worden zodat anderen korting krijgen of u de punten van deze transactie. Indien we dit constateren krijgt u een waarschuwing en deze punten zullen worden afgeschreven van uw saldo. Groencentrum Hoogeveen kan zonder opgaaf van redenen de klantenkaart laten innemen. Indien de pashouder de klantenkaart niet meer wenst te gebruiken, dient deze zijn/haar klantenkaart in te leveren bij Groencentrum Hoogeveen.

5. Wijziging en beëindiging.
Groencentrum Hoogeveen behoudt zich het recht voor om de, aan de Groencentrum Hoogeveen klantenkaart verbonden voordelen & voorwaarden, te wijzigen en/of in te trekken. Groencentrum Hoogeveen behoudt zich tevens het recht voor, het Groencentrum Hoogeveen klantenkaart programma te wijzigen of in zijn geheel te beëindigen. Een dergelijke wijziging of beëindiging zal kenbaar gemaakt worden in de winkel van Groencentrum Hoogeveen en op onze internetpagina. (www.groencentrumhoogeveen.nl)
Tevens behouden wij ons het recht voor om een klantenkaart in te nemen dan wel te blokkeren indien wij onrechtmatigheden aantreffen zoals bijvoorbeeld winkeldiefstal, onacceptabel gedrag of onacceptabele uitlatingen. Het gespaarde aantal punten komt daarmee automatisch te vervallen. Deze beslissing ligt uitsluitend bij Groencentrum Hoogeveen en is niet open voor discussie.

6. Spaarsysteem.
Voor elke €5,00 die u bij ons besteedt*, krijgt u 1 punt. Elk gespaard punt is  €0,25 waard.

De korting kunt u bij uw volgende bezoek aan onze winkel besteden. Maar u kunt natuurlijk ook door sparen voor extra punten en dus extra korting.                                                                                                                               

Bij het vergeten van de klantenkaart kunnen na het afrekenen geen punten meer bijgeschreven worden.

Bij het verzilveren van uw spaartegoed ontvangt u op de desbetreffende transactie geen spaartegoed.

Bij het bezorgen van artikelen krijgt u geen punten, mits u de betaling reeds heeft voldaan in het tuincentrum.

Bij aanleg of onderhoud van tuinen ontvangt u geen punten.

Bij het kopen op rekening ontvangt u geen punten.

Bij het retourneren van een artikel vragen wij ook uw klantenkaart om de spaarpunten terug te zetten. Punten zijn niet inwisselbaar voor contanten.

U krijgt geen punten bij aanschaf van cadeaubonnen, wel bij inlevering van cadeaubonnen.

De punten kunnen (nog) niet gespaard worden via de webshop.

Bij verlies/diefstal of beschadiging van de pas kan er geen aanspraak meer gemaakt worden op de punten die op deze kaart stonden.

(*uitgezonderd de productgroepen: cadeaubonnen, blokhutten & hobbykassen, bestrating/sierstenen/grind, vuurwerk. U ontvangt ook geen spaartegoed op actie- reclame- ,kortingsartikelen en folder/flyer acties die als zodanig staan aangemerkt in de winkel en/of aan de kassa.)

7. Groene Vingers Spaaractie.
Op dit moment loopt onze groene vingers spaaractie nog, deze spaaractie zal komen te vervallen. En zal worden vervangen voor onze Groencentrum Hoogeveen klantenkaart.                                                                                                                                                                                                              

Als u op dit moment nog meedoet met onze groene vingers spaaractie, dan zullen wij uw groene vingers tegoed overzetten op onze nieuwe klantenkaart. Voor elke gespaarde groene vinger zullen wij een tegoed op uw spaarkaart zetten van €0,25.

Kom naar Groencentrum Hoogeveen om uw klantenkaart op te halen en uw groene vingers tegoed op de klantenkaart te zetten! Als u uw groene vingers tegoed bij ons inlevert zullen wij het tegoed binnen 5 werkdagen op uw klantenkaart zetten.                                                                                                  

U kunt uw groene vingers nog inleveren en uw tegoed op de klantenkaart laten zetten t/m 31-12-2013, daarna zullen wij geen groene vingers meer innemen.

8. Privacy en persoonlijke gegevens.
De door de spaarkaarthouder ingevulde gegevens op internet en de aankopen van de spaarkaarthouder worden opgenomen in het Groencentrum Hoogeveen gegevensbestand en zullen vertrouwelijk behandeld worden.
Groencentrum Hoogeveen kan de gegevens gebruiken voor het informeren van spaarkaarthouders over extra voordelen en voor analysemogelijkheden.
Persoonsgegevens worden door Groencentrum Hoogeveen nooit aan derden verstrekt, tenzij Groencentrum Hoogeveen daartoe wettelijk wordt verplicht.
Wijzigingen van de spaarkaarthouder kunnen worden doorgegeven op onze internetpagina.
Bij het akkoord gaan van de algemene voorwaarden, geeft u ook akkoord om mailings te ontvangen van Groencentrum Hoogeveen.
Overigens kunt u uzelf bij elke nieuwsbrief afmelden.